Đội nhóm kỹ sư kiến trúc trao đổi công việc

Để đua ra những mẫu sân vườn hoàn thiện và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng là điều không dễ dàng, nhưng đội ngũ Luxury Garden vẫn luôn cố gắng tìm tòi để hoàn thiện ý tưởng cho các khách hàng.

họp luxury garden

Đội kỹ sư kiến trúc Luxury garden bàn bạc triển khai ý tưởng thiết kế và triển khai công trình cho khách hàng.

kiến trúc sư họp ý tưởng thiết kế