Ý tưởng ban đầu cho vườn trên Móng Cái

Sân vườn đơn giản nhưng ấn tượng cho biệt thự Móng Cái.

– Với bể nước khá lớn, có thác chảy bên trong giúp tăng thêm sự sống động trong sân vườn.

– Ý tưởng xây dựng một sân chơi cho trẻ em với đồi mấp mô trên mặt là thảm cỏ xanh ấn tượng.

xây dựng đồi trong sân chơi cho trẻ em

bể với thác chảy trong vườn 1