Sân vườn Trung Quốc

Sân vườn Trung Quốc

Sân vườn nhỏ truyền thống là nét đặc trưng không thể thiếu được của kiến trúc Trung Hoa. Trong những ngôi nhà cổ, căn phòng chính thường trông ra vườn…

vườn nhỏ truyền thống Trung Quốc

Sân vườn nhỏ truyền thống Trung Quốc

Những không gian tự nhiên này thường được xem như “ khu vườn mặt trời ” và là nguồn cảm hứng các nhà họa sĩ, các triết gia tìm đến ẩn cư.